Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Izjava o zaštiti osobnih podataka društva Froh j.d.o.o. (Ehome.hr)

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Froh j.d.o.o., Dubrovčan 175a, 49215 Dubrovčan; OIB:14636871310, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

Pravila Privatnosti

Zaštita osobnih podataka veoma je važna na web stranici Ehome.hr. Korištenje web stranice Ehome.hr moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako ispitanik želi koristiti neke od usluga ove web stranice, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, no međutim za nju ne postoji zakonska osnova, za pristanak će se uvijek pitati ispitanik.

Obrada osobnih podataka kao što je ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na web stranicu Ehome.hr. Putem ovih Pravila Privatnosti želimo obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljam i obrađujem. Nadalje, ovim putem želimo informirati ispitanike o njihovim pravima.

Ehome.hr  obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem registracije na našoj web stranici www.ehome.hr, dostave proizvoda na kućnu adresu, nagradnih natječaja, nagradnih igara, u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz Vaše upite na email prodaja@ehome.hr i info@ehome u svrhu danih rješavanja reklamacija, servisnog zahtjeva, odgovaranja na Vaše upite.

Osobni podatci prikupljeni radi dostave proizvoda na kućnu adresu, servisnog postupka, odnose se samo na uže podatke koji su nam nužni za obavljanje posla koji ste od nas zatražili i koristimo ih samo u te svrhe nužne za izvršenje posla.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem registracije su: ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, email, telefonski broj, informacija o punoljetnosti, IP adresa i datuma i vrijeme s koje je napravljena prijava, IP adresa i datum i vrijeme s koje su dane suglasnosti ili privole, datum i vrijeme registracije.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama vezanih uz Vaše upite na email prodaja@ehome.hr, u svrhu rješavanja reklamacija ili servisnog zahtjeva ili odgovaranja na Vaše upite: ime i prezime, godina rođenja, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela,  prodavaonica u kojoj je proizvod kupljen, broj  računa, datum računa, fotografija računa.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Web stranica Ehome.hr je ugradila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr putem telefonskog poziva.

Pravila Privatnosti web stranice Ehome.hr temelje se na pojmovima koje je koristilo Zakonodavstvo EU pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pravila Privatnosti su čitka i razumljiva široj javnosti, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bih to osigurali, prvo ćemo Vam objasniti korištenu terminologiju.

 

U ovim Pravilima Privatnosti, među ostalim, koristimo i sljedeće pojmove:

 1. a) Osobni podaci   

Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu („ispitanik“). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

 1. b) Ispitanik   

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.

 1. c) Obrada   

Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

 1. d) Ograničenje obrade   

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

 1. e) Profiliranje  

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preference fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i previdjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

 1. f) Pseudonimizacija    

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

 1. g) Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka   

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.

 1. h) Izvršitelj obrade osobnih podataka   

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

 1. i) Primatelj   

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna  tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.

 1. j) Treća strana   

Treća strana je fizička ili pravna osoba javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

 1. k) Privola   

Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

 

 1. Ime, prezime i adresa voditelja obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

 

Danijel Horvatin

Broj telefona: 091 527 50 65

Email: info@ehome.hr

 

 1. Kolačići

Web stranica Ehome.hr koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Kroz korištenje kolačića web stranica Ehome.hr posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Npr, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav. Još jedan primjer korištenja kolačića je košarica u web dućanu. Web dućan pamti artikle koje je korisnik smjestio u košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije web stranice.

 

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica Ehome.hr prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi web stranici. Ti opći podaci i informacije se potom spremaju na server u vidu log datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav (3) web stranica s koje se pristupa mojoj web stranici (tzv preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja web stranici, (6) IP adresa, (/) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na informacijski sustav.

 

Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlačim zaključke o ispitaniku. Suprotno tome, ove informacije su potrebne kako bi se (1) sadržaj web stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj web stranice i njen marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i web stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenog progona zbog cyber-napada. Stoga, web stranica Ehome.hr analizira anonimno prikupljene podatke  i informacije statistički s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurala optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

 

 1. Prijava na newsletter

Na web stranici Ehome.hr korisnici imaju mogućnost prijave na newsletter. Kućica za unos određuje koja vrsta osobnih podataka se prosljeđuje, kao i kad je newsletter zatražen od voditelja obrade osobnih podataka.

 

Web stranica Ehome.hr informira klijente i poslovne partnere putem newslettera o svojim ponudama i novostima. Newsletter ispitanik može primiti jedino ako (1) ispitanik pruži valjanu email adresu, (2) ispitanik zatraži slanje newslettera upisom na mailing listu. Konfirmacijski email će se poslati na email adresu ispitanika prije slanja prvog newslettera iz pravnih razloga, u proceduri dvostrukog pristanka. Konfirmacijski email se koristi kao dokaz da je vlasnik email adrese ispitanik autoriziran za primanje newslettera.

Prilikom registracije za primanje newslettera, također se sprema IP adresa računalnog sustava koju je izdao pružatelj internetske usluge, a koju je koristio ispitanik za vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je potrebno kako ne bi došlo do zloupotrebe email adrese ispitanika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka.

Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije će se koristiti isključivo u svrhu slanja newslettera. Nadalje, pretplatnici će putem emaila biti obaviješteni o modifikacijama newslettera ili o promjeni tehničkih okolnosti sve dok je to potrebno kako bi slanje newslettera teklo nesmetano. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani. Pretplatu na newsletter ispitanik može prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je ispitanik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajući link. Ispis sa newslettera je također moguć direktno sa web stranice ili izravnom komunikacijom sa voditeljem obrade osobnih podataka.

 1. Newsletter-Tracking

Newsletter web stranice Ehome.hr u sebi sadrži tzv tracking pixele. Tracking pixel je minijaturni grafički element ugrađen u email koji se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo spremanje i analiza putem log datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha marketinških kampanja. Putem tracking pixela web stranica Ehome.hr može vidjeti kad i ako je neki email otvoren od strane ispitanika i koje linkove je ispitanik pratio.

Takvi osobni podaci prikupljeni putem tracking pixela u newsletteru se spremaju i analiziraju od strane voditelja obrade osobnih podataka kako bi se optimizirao proces slanja newslettera, a isto tako i prilagodio sadržaj budućih newslettera interesima ispitanika. Ovako prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećoj strani. Ispitanik u svakom trenutku može ukinuti privolu . Nakon ukidanja privole voditelj obrade osobnih podataka će izbrisati osobne podatke.

 1. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica Ehome.hr sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i tzv email adresu. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

 

 1. Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

 

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane europskog zakonodavstva ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

 

 1. Prava ispitanika

 

 1. a) Pravo na potvrdu osobnih podataka   

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 

 1. b) Pravo na pristup osobnim podacima   

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

 • svrha obrade osobnih podataka
 • vrsta traženih osobnih podataka
 • primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz zemalja trećeg svijeta ili međunarodnih organizacija
 • gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period
 • postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka
 • postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu
 • ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka
 • postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka

 

                Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

 1. c) Pravo na ispravak osobnih podataka   

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

 1. d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)   

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Osobni podaci su protuzakonito obrađeni.

Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin.

Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica Ehome.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici Ehome.hr će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

 1. e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka   

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica Ehome.hr, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

 1. f) Pravo na prenosivost osobnih podataka   

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Ehome.hr.

 1. g) Pravo na prigovor   

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

Web stranica Ehome.hr u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko web stranica Ehome.hr vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica Ehome.hr više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

 

Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice Ehome.hr, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Ehome.hr. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

 1. h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje   

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica Ehome.hr će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stavi i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Ehome.hr.

 1. i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole   

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice Ehome.hr.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za AddThis

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke AddThis. AddThis je tzv pružatelj oznaka. Usluga omogućuje pojednostavljeno označavanje web stranica putem gumba. Klikanjem na AddThis komponentu putem miša prikazuje se lista usluga za dijeljenje i označavanje. AddThis koristi preko 15 milijuna web stranica, a gumbi se prema informacijama pruženim od strane tvrtke prikazuju preko 20 bilijuna puta na godinu.

AddThis je u vlasništvu tvrtke AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, SAD.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice Ehome.hr, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena AddThis komponenta, preglednik ispitanika će automatski skinuti podatke s web stranice www.addthis.com. U okviru ove procedure, AddThis je obaviješten o posjetu specifične stranice od strane ispitanika. Također, AddThis je obaviješten o IP adresi računalnog sustava kojeg koristi ispitanik, o vrsti preglednika, o jeziku, o prethodno pregledanoj web stranici, o vremenu i datumu posjete web stranici. AddThis te podatke koristi kako bi stvorio anonimne korisničke profile. Podaci koji su ovim putem pruženi tvrtki AddThis omogućit će toj tvrtki kao i njenim partnerima da kontaktiraju posjetitelja web stranice u svrhu personaliziranog marketinga temeljenog na interesima posjetitelja.

AddThis prikazuje personalizirane oglase temeljene na interesima posjetitelja putem postavljenih kolačića. Kolačić potom analizira obrasce ponašanja na internetu od strane ispitanika i sprema posjećene web stranice.

Ispitanik u svakom trenutku može spriječiti postavljanje kolačića editirajući postavke vezane uz kolačiće putem postavki preglednika kojeg koristi i time trajno onemogućiti postavljanje kolačića. Tako postavljen izbornik bi također spriječio i AddThis u postavljanju kolačića na informacijskom sustavu ispitanika. Kolačiće također može ukloniti i AddThis u svakom trenutku putem preglednika ili nekog drugog računalnog programa.

Ispitanik također ima mogućnost trajne zabrane obrade osobnih podataka od strane tvrtke AddThis. Kako bi to ostvario/la ispitanik mora kliknuti na gumb za ukidanje privole na //www.addthis.com/privacy/opt-out koji će tim putem postaviti kolačić za ukidanje privole. Kolačić za ukidanje privole se za ovu svrhu postavlja na informacijski sustav ispitanika. Ako ispitanik obriše kolačić za ukidanje privole, ponovno ga mora postaviti putem gumba za ukidanje privole na otprije definiranom linku.

 

Međutim, postavljanjem kolačića za ukidanje privole postoji mogućnost da ispitanik u tom slučaju više neće biti u mogućnosti potpuno koristiti web stranicu voditelja obrade osobnih podataka.

 

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Addthis možete pronaći na //www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Tawk.to

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Tawk.to. Tawk.to je softver za podršku uživo koji omogućuje direktnu komunikaciju u stvarnom vremenu (tzv live chat) s posjetiteljima web stranice Ehome.hr.

Tawk.to je razvijen od strane Tawk.to #6 – 8 Tirgoņu iela Rīga, Latvia.

Svakim posjetom web stranice Ehome.hr koja je oprepljena Tawk.to komponentom, ta komponenta prikuplja podatke u svrhu rada live chat sustava i analizu rada istog sustava. Više informacija o Tawk.to možete pronaći na //www.tawk.to/.

Tawk.to komponenta postavlja kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već ranije pojašnjena. Tawk.to kolačić može stvarati pseudonimizirane korisničke profile. Takve korisničke profile voditelj obrade osobnih podataka može koristiti kako bi analizirao ponašanje posjetitelja na web stranici, a također kako bi analizirao i održao ispravnost live chat sustava. Navedena analiza također pomaže u poboljšanju ponude web stranice. Osobni podaci koje Tawk.to prikuplja putem svoje komponente se ne koriste u svrhu identifikacije bez prethodne privole ispitanika. Navedeni podaci se ne spajaju s osobnim ili drugim podacima koji sadrže isti pseudonim.

Ispitanik može u svakom trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem odgovarajućih preinaka na pregledniku i time trajno spriječiti postavljanje kolačića. Takva preinaka preglednika će isto tako spriječiti Tawk.to da postavi kolačić na računalni sustav ispitanika. Dodatno, kolačići koje Tawk.to komponenta već koristi mogu se ukloniti u svakom trenutku putem preglednika ili nekog drugog programa.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Tawk.to možete pronaći na //www.tawk.to/data-protection/.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Facebook

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice Ehome.hr, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na //developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice Ehome.hr, a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici Ehome.hr, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici Ehome.hr, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici Ehome.hr.

 

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na //facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci ispitanika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Ispitanik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom )

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici Ehome.hr pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici Ehome.hr. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice Ehome.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom web stranice Ehome.hr takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice Ehome.hr. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na //tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane ispitanika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na //www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i //www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na //www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Remarketing

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Google Remarketing koja je svojstvena usluzi Google AdWords, a omogućava prikazivanje oglasa Internet korisnicima koji su već bili na web stranici pravne ili fizičke osobe koja prikazuje oglas. Integracija usluge Google Remarketing omogućuje oglašavanje okrenuto krajnjem korisniku koje prikazuje relevantne oglase za krajnjeg korisnika.

Vlasnik usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google Remarketing usluge je prikazivanje oglasa temeljenih na interesima korisnika. Omogućuje prikazivanje oglasa na Google oglašavačkoj mreži ili na drugim web stranicama, a koji su temeljeni na pojedinačnim potrebama i usklađeni s interesima korisnika.

Google Remarketing postavlja kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Definicija kolačića nalazi se u tekstu iznad. Postavljanjem kolačića Google prepoznaje posjetitelja web stranice Ehome.hr dok pregledava druge web stranice koje se nalaze u Google oglašavačkoj mreži. Svakim pregledom stranice na kojoj je integrirana komponenta Google Remarketing, preglednik ispitanika je automatski identificiran od strane Googlea. Za vrijeme ove tehničke procedure Google će primiti osobne podatke ispitanika kao što je IP adresa  i ponašanje na internetu, a koje Google koristi kako bi prikazao relevantne oglase.

Kolačići se koriste kako bi se pohranile osobne informacije, u ovom slučaju web stranice koje je ispitanik posjetio. Svaki put kad posjetimo neku web stranicu, osobni podaci uključujući i IP adresa se šalje Googleu u SAD. Te osobne podatke Google pohranjuje u SAD-u. Google ove osobne podatke može podijeliti putem tehničke procedure s trećom stranom.

Ispitanik može, kako je već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića u svakom trenutku putem odgovarajućih preinaka preglednika i time ih trajno onemogućiti. Takva preinaka preglednika bi također spriječila i Google u postavljanju kolačića na računalnom sustavu ispitanika. Dodatno, kolačići koje je Google već postavio se u svakom trenutku mogu ukloniti putem preglednika ili nekog drugog računalnog programa.

Dodatno, ispitanik može uložiti prigovor na Google oglašavanje temeljeno na njegovim interesima. Kako bi to ostvario ispitanik mora otići na to www.google.de/settings/ads i napraviti željene preinake na pregledniku.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na //www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google+

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je Google+ gumb kao komponentu. Google+ je tzv društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Google+ svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Vlasnik društvene mreže Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice Ehome.hr, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google+ gumb, ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Google+ komponentu. Za vrijeme ove tehničke procedure Googleu je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik. Više informacija o Google+ društvenoj mreži možete naći na //developers.google.com/+/.

Ako je ispitanik prijavljen na Google+, u isto vrijeme Google može detektirati svaki njegov pregled web stranice Ehome.hr, a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Google+ komponente i doznačuje se Google+ računu ispitanika.

Ako ispitanik klikne na Google+ gumb na web stranici Ehome.hr i time ostvari Google+ 1 preporuku, Google će tu informaciju doznačiti Google+ računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak. Google pohranjuje navedenu Google+ 1 preporuku ispitanika, i time ona postaje javno dostupna prema uvjetima i pravilima koje je ispitanik prethodno prihvatio. Google+ 1 preporuka je zatim zajedno s osobnim podacima ispitanika kao što je ime Google+ računa i njegova pripadajuća fotografija, spremljena i obrađena na drugim Google servisima, kao što je rezultat pretrage na Google pretraživaču, Google račun na drugim mjestima, odnosno web stranicama ili u korelaciji s oglašavanjem. Google je također u mogućnosti da pregled web stranice Ehome.hr poveže s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google će nakon toga nastaviti s pohranom osobnih informacija u svrhu poboljšanja drugih Google servisa.

Preko Google+ gumba Google prima informaciju da je ispitanik posjetio web stranicu Ehome.hr ukoliko je za vrijeme posjete ispitanik prijavljen na Google+. Ovo će biti slučaj bez obzira je li ispitanik kliknuo na Google+ gumb ili ne.

Ako ispitanik ne želi pružati osobne podatke Googleu, on ili ona u svakom trenutku može spriječiti prijenos podataka tako da se odjavi s Google+ društvene mreže prije pristupanja web stranici Ehome.hr.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na //www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Više informacija o Googleu i Google+ 1 gumbu možete pronaći na //developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za  Google-AdWords

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Google Adwords koja je servis za Internet oglašavanje. Dopušta oglašivaču da postavi oglase na Google pretraživač i Google oglašavačku mrežu. Google Adwords dopušta oglašivaču da definira specifične ključne riječi pomoću kojih će se oglas prikazivati na Google pretraživaču kad korisnik upiše navedenu ključnu riječ u pretraživač. NA Google oglašavačkoj mreži oglasi se prikazuju na relevantnim web stranicama koristeći automatizirani algoritam, uzimajući u obzir i otprije definirane ključne riječi.

Vlasnik Google AdWordsa je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google Adwordsa je promoviranje web stranice Ehome.hr putem uključivanja relevantnih oglasa na web stranicama trećih strana i na rezultatima pretraživanja Google pretraživača.

Ako ispitanik pristupi web stranici Ehome.hr putem Google oglasa, Google će u računalni sustav ispitanika ugraditi conversion kolačić. Definicija kolačića je već objašnjena. Conversion kolačić gubi važnost nakon 30 dana i ne koristi se kako bi se identificirao ispitanik. Ako kolačić nije istekao, koristi se kako bi se provjerilo koje je podstranice ispitanik posjetio, npr košarica na web dućanu. Putem conversion kolačića Google i voditelj obrade osobnih podataka mogu otkriti je li osoba koja je posjetila web stranicu putem AdWords oglasa generirala prodaju, odnosno je li izvršila ili odustala od prodaje robe.

Informacije prikupljene putem conversion kolačića Google koristi kako bi izradio statistiku posjećivanja web stranice Ehome.hr. Ta statistika se potom koristi kako bi se ustanovio ukupan broj korisnika koji su posjetili web stranicu putem AdWords oglasa i utvrdila uspješnost ili neuspješnost svakog AdWords oglasa, te kako bi se Adwords oglasi mogli optimizirati za buduće razdoblje.

Conversion kolačić sprema osobne informacije, npr web stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetite web stranicu Ehome.hr, osobni podaci kao što je IP adresa ispitanika se šalje Googleu u SAD. Te osobne podatke Google pohranjuje u SAD-u. Google ove osobne podatke može podijeliti putem tehničke procedure s trećom stranom.

Ispitanik može, kako je već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića u svakom trenutku putem odgovarajućih preinaka preglednika i time ih trajno onemogućiti. Takva preinaka preglednika bi također spriječila i Google u postavljanju conversion kolačića na računalnom sustavu ispitanika. Dodatno, kolačići koje je Google Adwords već postavio se u svakom trenutku mogu ukloniti putem preglednika ili nekog drugog računalnog programa.

Dodatno, ispitanik može uložiti prigovor na Google oglašavanje temeljeno na njegovim interesima. Kako bi to ostvario ispitanik mora otići na to www.google.de/settings/ads i napraviti željene preinake na pregledniku.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na //www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Instagram

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može okarakterizirati kao audiovizualna platforma koja omogućuje korisnicima dijeljenje slika i video materijala, te dijeljenje tih materijala na drugim društvenim mrežama.

Vlasnik usluge Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

Svakim pristupanjem web stranici Ehome.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Instagram komponenta, preglednik na računalnom sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene Instagram komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure Instagram će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Instagram, Instagram će detektirati svaki posjet web stranici Ehome.hr, a također i koje je specifične podstranice ispitanik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Instagram komponenta i doznačuje ih Instagram računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na neki od Instagram gumba na web stranici, Instagram će tu informaciju doznačiti Instagram računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak.

Instagram dobiva informacije putem Instagram komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Instagram za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li ispitanik kliknuo na Instagram gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s Instagram računa prije pristupanja web stranici Ehome.hr.

Dodatne informacije i Instagram smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na  //help.instagram.com/155833707900388 i  //www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Twitter

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Twitter. Twitter je višejezična, javno dostupna mikrobloging usluga na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti tzv „tweetove“, odnosno kratke poruke koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i korisnike koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju tzv pratiteljima dotičnog korisnika. Pratitelji su ostali korisnici Twittera koji prate tweetove dotičnog korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, linkova i prenošenja tweetova.

Vlasnik Twittera je  Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pristupanjem web stranici Ehome.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Twitter komponenta (Twitter gumb), preglednik na računalnom sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene Twitter komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure Twitter će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je prijenos sadržaja web stranice Ehome.hr kako bi korisnike upoznali sa sadržajem web stranice i povećali broj posjetitelja.

Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Twitter, Twitter će detektirati svaki posjet web stranici Ehome.hr, a također i koje je specifične podstranice ispitanik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Twitter komponenta i doznačuje ih Twitter računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na neki od Twitter gumba na web stranici, Twitter će tu informaciju doznačiti Twitter računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak

Twitter dobiva informacije putem Twitter komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Instagram za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li ispitanik kliknuo na Twitter gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s Twitter računa prije pristupanja web stranici Ehome.hr.

Dodatne informacije i Twitter smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na //twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za YouTube

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Youtube. Youtube je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. Youtube omogućuje objavu svih vrsta video materijala, pa tako možete gledati cijele filmove, TV prijenose, glazbene video materijale, foršpane i video materijale koje su napravili korisnici portala.

Vlasnik usluge YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC is je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim pregledom pojedine stranice web stranice Ehome.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj se nalazi Youtube komponenta, preglednik računalnog sustava ispitanika će prikazati ugrađenu YouTube komponentu. Dodatne informacije o YouTubeu možete pronaći na //www.youtube.com/yt/about/en/. Za vrijeme ove tehničke procedure YouTube i Google će steći informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTube, YouTube će prepoznati svaki put kad otvori podstranicu na kojoj se nalazi Youtube video o kojoj se podstranici radi. Ta informacija će biti prikupljena od strane YouTubea i Googlea i bit će doznačena YouTube računu ispitanika.

YouTube i Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio web stranicu Ehome.hr ako je za vrijeme posjeta web stranici bio prijavljen na Youtube; ovo će se dogoditi neovisno o tome je li ispitanik kliknuo na YouTube video ili ne. Ako ispitanik ne želi dopustiti takav prijenos informacija, isti može spriječiti tako da se odjavi s YouTube računa prije otvaranja web stranice Ehome.hr.

YouTube smjernice za zaštitu osobnih podataka koje možete pogledati na //www.google.com/intl/en/policies/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih informacija od strane YouTubea i Googlea

 1. Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Midas Network

Na web stranici Ehome.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Midas Network. Midas Network  je Internet video portal koji omogućava besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje video materijala. Youtube omogućuje objavu svih vrsta video materijala, pa tako možete gledati cijele filmove, TV prijenose, glazbene video materijale, foršpane i video materijale koje su napravili korisnici portala.

Vlasnik usluge  je Midas Network d.o.o. Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, OIB:44561205245,

Svakim pregledom pojedine stranice web stranice Ehome.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj se nalazi Midas Network komponenta, preglednik računalnog sustava ispitanika će prikazati ugrađenu Midas Network komponentu. Dodatne informacije o Midas Network možete pronaći na //www.midas-network.com.

Midas Network će putem Midas Network komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio web stranicu Ehome.hr .

Midas Network smjernice za zaštitu osobnih podataka koje možete pogledati na //www.midas-network.com pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih informacija od strane Midas Network-a.

 1. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice Ehome.hr ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

 1. Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

 1. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

24.Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni preduvjet; Preduvjet za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika da pruži osobne podatke; moguće posljedice ako se osobni podaci ne pruže

 

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr porezne odredbe)  ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se potom obrađuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad sa vlasnikom web stranice Ehome.hr sklapa ugovor. Odbijanje pružanja osobnih podataka za posljedicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego ispitanik pruži osobne podatke morat će kontaktirati vlasnika web stranice Ehome.hr. On će mu potom naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju posljedice ako odbije pružiti osobne podatke.

 1. Postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka

Kao odgovoran poslovni partner, web stranica Ehome.hr ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.